Francouzská Polynésie


Informace

Francouzská Polynésie je dobře prosperující zemí řadící se mezi vůbec nejvyspělejší státy jižního Tichomoří. Rozdíly mezi životní úrovní obyvatel jsou patrné při srovnání menších odlehlých ostrůvků a velmi rušných Společenských ostrovů, zejména pak Tahiti s hlavním městem Papeete. Avšak v tomto velkoměstě je aktuálním problémem nezaměstnanost, která je v ostatních oblastech téměř neznámým pojmem.
Ve Francouzské Polynésii nežije nikdo pod hranicí chudoby, což je dáno i příznivými přírodními podmínkami ostrovů a úrodnou půdou. Domorodci byli po staletí zvyklí plně využívat darů přírody – ovoce, ryby - které tu byly přirozeně k mání a nebylo třeba o ně nějak zvlášť pečovat. I to způsobilo, že se do práce nikdy moc nehrnuli, a proto v dnešní soutěživé době nepatří mezi ty nejúspěšnější. Svou roli tu sehrává i poměrně nízká úroveň dosaženého vzdělání domorodců. Vyšší postavení v místní společnosti zaujímají velmi pilní Číňané, ovládající místní trhy, a potom míšenci (demi), s nimiž se setkáte na vysokých postech v politice, bankovnictví či námořní dopravě.

Gramotnost:
lidé ve věku 14 a více let umí číst a psát
gramotnost celkové populace: 98%
ženy: 98%
muži: 98%

Pracovní síla:
celkem: 70.000 osob
zemědělství 13%, průmysl 19%, služby 68%
GDP na osobu: 5.000 USD (odhad 2001)
Zajímavé odkazy
Odkaz na národnosti
Odkaz na tradiční společnost
Odkaz na hospodářství