Francouzská Polynésie


Informace

Francouzská Polynésie je zářným příkladem schopnosti asimilovat lidi rozličných národností a zapojit je do zdejšího způsobu života. Místní společnost je multietnická a obyvatele je možné rozdělit do 4 základních skupin:

Polynésané
Původní obyvatelé Francouzské Polynésie tvoří asi 66 % celkového počtu obyvatel. Většinou nedosahují příliš vysokého vzdělání a nejčastěji působí v tradičních odvětvích, jako je rybolov a zemědělství, nebo ve stavebním průmyslu. Setkáte se s nimi spíše na menších a odlehlejších ostrovech, které jim poskytují klidné prostředí vhodné k jejich tradičnímu způsobu života.

Demis
Tato druhá nejpočetněji zastoupená skupina obyvatel je složena z míšenců (demi – fr. poloviční), a to z polynésko-evropských či polynésko-čínských. Jsou jakýmsi pojítkem mezi původním obyvatelstvem a moderní západní kulturou a díky svým schopnostem adaptace na západní hodnoty a znalostem místních poměrů často zastávají významné funkce ve veřejném životě - zejména v politice, bankovnictví a námořní dopravě. Většina demis žije v hlavním městě Papeete.

Číňané
První Číňané, kteří přijeli za prací na plantážích s bavlnou, přistáli u zdejších břehů v polovině 19. století. Druhá vlna následovala na počátku 20. století a v roce 1964 bylo těmto přistěhovalcům uděleno francouzské státní občanství. Někde se můžete doslechnout, že Francouzská Polynésie byla v průběhu posledních dvou století postižena pěti morovými ranami. Patří mezi ně syfilis, alkohol, mušky NONO, běloši a Číňané. V dnešní době si tu však život bez Číňanů dokáže představit jen málokdo. Svou pracovitostí, která je domorodým obyvatelům značně vzdálená, si dokázali vydobýt svou pevnou pozici v místní společnosti jako obchodníci a drobní podnikatelé. V současnosti tvoří 4,7 % populace a ovládají velkou část polynéského obchodu. Přesto, že se Číňané vzájemně podporují, nesoustřeďují se v „čínských čtvrtích“, typických pro západní metropole. Narazíte na ně kdekoliv. Své tradice však přesto udržují, každý rok se tu slaví příchod Nového čínského roku a další svátky.

Popaa
Tento pojem tradičně označuje Evropany žijící ve Francouzské Polynésii. Jedná se především o Francouze, kteří se tu rozhodli zůstat poté, co zde po léta pracovali jako učitelé, lékaři či armádní zaměstnanci. Dnes tvoří zhruba 11,9 % z celkového počtu obyvatel.