Francouzská Polynésie


Informace

Francouzská Polynésie se vyznačuje velkou nerovnoměrností osídlení a také převažujícím nízkým věkem obyvatel – 43 % z celkového počtu obyvatel tvoří lidé mladší 20 let. Celkem na ostrovech žije okolo 250.000 obyvatel (údaje CIA hovoří až o 257.000 - červenec 2002). Nejvíce lidí žije na Společenských ostrovech (více než 86 %), přičemž 100.000 lidí bydlí přímo v hlavním městě Papeete. Na Tuamotech žije celkem 7 % obyvatel, na Markézách je to 3,6 % a necelá 3 % v Australech. Asi 40 ostrovů je neobydlených.
Markézy a Australy ztratily v minulých desetiletích značnou část své populace, když se mnoho lidí odstěhovalo za prací do Papeete. S rozvojem perlového průmyslu a cestovního ruchu však vznikají nové pracovní příležitosti i v těchto odlehlejších částech Francouzské Polynésie a lidé se sem pomalu vrací.
Pro většinu ostrovů je charakteristické husté osídlení v pobřežních oblastech, zatímco vnitrozemí bývá pusté. Archeologické nálezy však svědčí o skutečnosti, že v dávné minulosti tomu bylo spíše naopak.

Věková struktura
0-14 let: 29 % (muži 38,184; ženy 36,631)
15-64 let: 65.7 % (muži 88,250; ženy 81,165)
65 let a více: 5.3 % (muži 6,850; ženy 6,767)

Průměrný roční přírůstek:
1.67 %

Průměrná délka života:
celá populace: 75.23 let
ženy: 77.69 let
muži: 72.88 let

Kojenecká úmrtnost
8.95 mrtvých/1,000 narozených