Francouzská Polynésie


Informace

Společenská etiketa ve Francouzské Polynésii je zajímavou směsí tradičních polynéských a „dovezených“ francouzských zvyků. Mezi místními obyvateli je hojně rozšířen typický francouzský zvyk připojit k pozdravu polibky na obě tváře. Avšak díky intenzivnímu působení misionářů jsou mnozí Polynésané velmi pobožní a jakékoli intimní projevy, jako polibky či objetí, nejsou na veřejnosti obvyklé. Málokdy uvidíte místní páry třeba jen držící se za ruku. Proto je nejlepší tomuto nepsanému pravidlu přizpůsobit své chování a zbytečně nepobuřovat své okolí. Spořádaně se chovejte i v kostelech a nevyjadřujte se kriticky ohledně víry. Polynésané stále ještě uctívají i svá tradiční posvátná místa, na něž se vztahuje přísné tabu (tapu). Rozhodně nikdy nepohybujte kameny či sochami tiki na archeologických nalezištích a v přítomnosti místních se jich raději ani nedotýkejte. Tabu je nutné respektovat i v případě soukromých pozemků. I ovocné stromy jsou většinou v soukromém vlastnictví, a proto nikdy netrhejte plody bez optání.
Pokud jste pozváni na návštěvu do polynéského obydlí, zujte si před vstupem dovnitř obuv. Některá jídla se zde běžně jí rukama, neočekávejte vždy příbory.
Narozdíl od Fiji a dalších polynéských ostrovů mohou ženy ve Francouzské Polynésii chodit „nahoře bez“, avšak pouze v bazénech a na plážích u velkých hotelů.
Dávat spropitné a smlouvat (s výjimkou perel) není v zemi vůbec zvykem.