Finsko


Informace

Zemědělství
Během druhé světové války pracovala v zemědělství řada Finů. Díky válečným reparacím, které Finsko muselo platit Rusku, se země musela začít orientovat na výnosnější průmyslové odvětví.

Srážek je za celý rok pro vegetaci dostatek. Jejich množství však není rovnoměrně rozděleno v jednotlivých částech ročních období. Pro potřeby zemědělství prší v raném létě příliš málo, zato ke konci vegetačního období bývá dešťů až příliš. Vegetační období, kdy průměrná denní teplota je vyšší než 5°C, je v jižním Finsku asi o dva měsíce delší než v severním Finsku. Tento rozdíl však vyrovnává ta skutečnost, že rostliny v Laponsku mají za den díky letní noci více slunečního světla. Produkty Ffnského zemědělství jsou na vysoké úrovni kvality. Díky ochraně životního prostředí, na které Finové obzvlášť lpí, nejsou potraviny zatíženy těžkými kovy ani jinými škodlivinami.