Fidži


Informace

Fidži Společnost na Fidži stále čerpá z kulturních tradic minulosti a některá pravidla spojená se stylem oblékání a chování přetrvávají dodnes, především na vesnici.

Většina etnických Fidžijců žije právě na vesnici a jsou součástí rozsáhlých rodinných klanů, které jsou podřízeny náčelníkovi, jehož funkce je dědičná. Vesnice žije společně, slaví různé svátky a provádí tradiční obřady, jako je yagona ceremoniál nebi příprava jídla lovo. Soudržnost a tradice – to jsou základní stavební kameny života na vesnici. 83 % půdy na Fidži vlastní domorodí Fidžijci, kteří ji buď v rámci rodinné vesnické komunity obdělávají nebo také pronajímají.

Stále větší rozvoj měst, průmyslu a také televize a další průvodní jevy civilizace boří tradiční hodnoty. Mladí lidé odcházejí do měst za vzděláním nebo za prací a přetrhávají tak tradiční svazky, které jim přinášely jistotu. Mnoho Fidžijců pracuje také v turistickém průmyslu.
Na vesnici stále panují přísná pravidla oblékání a chování, která by měl respektovat i cizinec.

Fidžijští Indové, kteří zde žijí, jsou většinou potomky Indů dovezených sem jako pracovní síla. Většinou se jednalo o vesničany, kteří pocházeli z různých oblastí a byli svázány přísnými náboženskými pravidly a pravidly společenskými. Zde však zcela změnili svůj styl života a došlo i k prolínání různých skupin, takže výsledkem je mnohem tolerantnější společnost než v samotné Indii. Přesto zvláště na vesnici převládají domluvené sňatky velmi mladých dívek a také konzervativní způsob oblékání žen atd.
Indové jsou zdatnými obchodníky, uplatnění však nacházejí i jako zemědělci, v dopravě a v mnoha dalších oblastech.