Fidži


Informace

Fidži Fidži je skutečně mnohonárodnostní stát se a může pochlubit největším množstvím různých národů žijících na jeho území v celém jižním Pacifiku.

Obyvatelé Fidži se podle místních pravidel dělí na etnické Fidžijce, fidžijské Indy a Evropany.


Etničtí Fidžijci
Tito původní obyvatelé jsou převážně melanéského původu, ale vzhledem k blízkosti s kulturou polynéskou zde došlo v některých oblastech k intenzivnímu prolínání. To se týká především ostrovů ze skupiny Lau díky jejich blízkému sousedství s Tonga. Prolínání těchto kultur se odráží i ve fyzických rysech Fidžijců. Ti, kteří jsou původu melanéského, mají tmavší pleť a kudrnaté vlasy, zatímco polynéský vliv přináší do jejich vzhledu změny v podobě světlejší pleti a rovných vlasů.


Fidžijští Indové
Většina Indů žijících na Fidži jsou potomky indických přistěhovalců, kteří byli na Fidži přiváženi v období britské kolonizace jako levná pracovní síla na plantáže cukrové třtiny a do továren na její zpracování. Přicházeli však z mnoha různých zemí a oblastí, takže sebou přinesli různou kulturu i různé jazyky. První vlna přistěhovalců pocházela především z Bangladéše, zatímco později přicházely další vlny přistěhovalců spíše z Pandžábu.


Evropané
Do této skupiny jsou na Fidži zařazováni přistěhovalci nejenom z Evropy, ale i z Ameriky, Austrálie atd. Ve fidžijštině zní původní název této skupiny „lidé z daleka“. Na Fidži jich žije okolo 5.000. Jsou to především potomci obchodníků, námořníků a zemědělců, kteří se zde usadili na počátku 19. století.


Částeční Evropané
Jedná se o míšence mezi skupinou Evropanů a domorodých Fidžijců. Tato skupina čítá přibližně 10.000 osob.


Přistěhovalci z okolních pacifických ostrovů
Na Fidži žije velká skupina obyvatel z ostrovů Tonga a Samoa, jedná se o přistěhovalce polynéského původu, kterých tu žije asi 10.000. Dalšími přistěhovalci jsou lidé z oblasti Mikronésie a také poměrně početná komunita přistěhovalců ze Šalamounových ostrovů.


Číňané
Na Fidži žije také kolem 6.000 přistěhovalců z Číny. Čínská komunita se tu orientuje na život ve městech a podnikání v oblasti pohostinství a dalších služeb.


Fidži Fidži