Fidži


Informace

Fidži Fidži Vzhledem k různorodému složení obyvatel Fidži je stejně různorodé i náboženství. Vzhledem k intenzivní misionářské činnosti se dnes k některému směru křesťanství přiklání asi 53 % obyvatel.
Nejčastěji se jedná o metodistickou, římskokatolickou nebo anglikánskou církev. Převahu tu mají církve protestantské, což je dáno především tím, že sem přicházeli zpočátku hlavně angličtí misionáři. I když jejich poslání nebylo lehké, jak dokumentuje případ snědeného reverenda Bakera, podařilo se jim získat pto křesťanství naprostou většinu obyvatel

Hinduistické náboženství vyznává asi 38 % obyvatel a muslimské asi 8 %. Zbytek tvoří sikhové a některé další sekty, celkem necelé 1 %. Obyvatel bez vyznání tu žije jen necelých 0,5 %.

Díky tomu, že naprostá většina obyvatel je věřících, najdete v každé vesnici kostel. Většinou se jedná o metodisty, kteří zde mají převahu. Najdete zde však i kostely, kde se scházejí římští katolíci, adventisté, anglikáni nebo presbyteriáni.

Křesťanství nahradilo náboženství původních domorodých obyvatel založené na kmenové hierarchii a uctívání rituálních předmětů. Jedním z nich byl posvátný tabua – vyrobený ze zubu vorvaně obrovského. Tento předmět byl ceněn pro své zvláštní kouzelné účinky a byl pokládán za nejvzácnější majetek i dar váženým hostům. Některé tradice dávného náboženství existují dnes na Fidži vedle křesťanství, především na vesnici.

Indičtí přistěhovalci přinesli s sebou na Fidži hinduismus, islám a jejich kombinaci – sikhismus. Po celém Fidži najdete nádherné hinduistické chrámy a islámské mešity.