Fidži


Informace

Na Fidži se bez problémů domluvíte anglicky. Veškeré nápisy a oficiální sdělení jsou rovněž v angličtině. Tento pozůstatek koloniální nadvlády Velké Británie je tedy pro turisty velmi příjemný, protože se rozhodně nemusí obávat jazykové bariéry.
Pokud se však naučíte některé místní výrazy, samozřejmě tím potěšíte, protože vaše snaha bude svědčit o úctě a dobré vůli.
Na Fidži se mluví fidžijsky. Tento jazyk původních obyvatel má přes 300 dialektů, kterými se mluví na různých místech. Dalším jazykem je fidžijská hinduiština, tedy jazyk Indů, jejichž předkové byli jako pracovní síla přiváženi na Fidži v 19. století.


Slovník základních výrazů ve fidžijštině
Dobrý den. (nejrozšířenější pozdrav) – Bula.
Odpověď na pozdrav – Ia, bula.
Dobré ráno. – Yadra.
Nashledanou. – Moce.
Děkuji (moc). – Vinaka (vakalevu).
Promiňte. – Vosota sara.
Ano. – Io.
Ne. – Sega.
Rozumím. – Sá macala. (dlouhé samohlásky jsou označovány ležatou čarou nad písmenem)
Kolik to stojí? – E vica?
Je to příliš drahé. – Au sega ni rawata.


autobus – basi
loď – waga
letadlo – waquavuka
hotel – ótela
restaurace – valenikana
restaurace indická – valenikana ni kai India
trh – mákete
nemocnice – valenibula
policie – ovisa
toalety – valeilailai
levný – saurawarawa
dnes – nikua
zítra – nimataka
včera – nanoa
snídaně – katalau
oběd – vakasigalevu
večeře – vakayakavi

Číslovky:
0 – saiva
1 – dua
2 – rua
3 – tolu
4 – vá
5 – lima
6 – ono
7 – vitu
8 – walu
9 – ciwa
10 – tini
100 – dua na drau
1000 – dua na udolu