Fidži


Informace

Velvyslanectví České republiky v Austrálii
Embassy of the Czech Republic
8 Culgoa Circuit, O’Malley, Canberra ACT 2606
Tel.: 00612/62901386, KO-62901543, fax: 00612/62900006
e-mail: canberra@embassy.mzv.cz
web: www.mzv.cz/canberra

Působnost úřadu: diplomatická a konzulární pro Australské společenství, Fidži, Nový Zéland, Samou, Šalomounovy ostrovy, Tongu a Vanuatu

Provozní hodiny úřadu: pondělí - pátek 08.45 - 17.15
Úřední hodiny: pondělí - pátek 09.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
Úřední hodiny KO pro veřejnost: pondělí – čtvrtek 09.00 - 12.00


Generální konzulát České republiky v Austrálii
Consulate General of the Czech Republic
169 Military Road, Dover Heights, Sydney NSW 2030
Tel.: 00612/93718878, KO-93710479, 93718877, 93710860, fax: 00612/93719635
e-mail: sydney@embassy.mzv.cz
web: www.mzv.cz/sydney

Působnost úřadu: konzulární pro Australské společenství, Fidži, Kiribati, Marshallovy ostrovy, Mikronéskou federaci, Nauru, Nezávislý stát Samou, Nový Zéland, Šalomounovy ostrovy, Tongu, Tuvalu a Vanuatu

Provozní hodiny úřadu: pondělí - pátek 07.45 - 16.15
Úřední hodiny pro veřejnost: pondělí - středa 09.00 - 11.30
čtvrtek 09.00 - 11.30, 13.30 - 15.30