Fidži


Informace

Fidži Fidži má mírné tropické přímořské podnebí bez výrazných výkyvů v průběhu roku. Obrovská vodní plocha moře, která ostrovy obklopuje, má zásadní zásluhu na této poměrné stabilitě. Moře totiž nemění teplotu tak snadno jako pevnina, takže nepodporuje vznik lokálních atmosférických poruch. To ovšem neznamená, že by celé území Fidži mělo po celý naprosto stejné počasí. Převažují východní a jihovýchodní větry, které počasí také výrazně ovlivňují. Na větších ostrovech Fidži zadržují pohoří mraky a dochází k výraznějším srážkách na jejich návětrné východní straně. Naopak závětrná strana disponuje sušším klimatem s vyšším počtem slunečných dnů. Malé ostrovy mají většinou suché a velmi slunečné podnebí.

Počasí na Fidži se dělí na suché a vlhké období. Obecně platí, že vlhké a teplejší období začíná v listopadu a trvá do dubna, zatímco suché a chladnější období přetrvává od května do října . To ovšem neznamená, že by se počasí v těchto obdobích striktně drželo tohoto rozdělení. Déšť může přijít i během suchého období. Výrazně se liší množství srážek například v Suva, které patří k oblastem na návětrné straně a spadne zde přes 3000 mm za rok, a v Nadi, které leží na závětrné straně a roční úhrn srážek tu činí necelých 2000 mm. Nejsilnější deště přicházejí většinou v březnu, ale často silně prší od prosince a toto období trvá až do konce března.

V těchto měsících, včetně listopadu a dubna, přicházejí také tropické cyklony , které známe pod názvy tajfun nebo hurikán. Jedná se o mohutný oblačný vír o průměru několika set kilometrů, vznikající nad tropickými moři, s délkou života kolem jednoho až dvou týdnů. V celé ploše hurikánu vydatně prší; čím více ke středu, tím vydatněji. Podle rychlosti větru v centru se rozdělují hurikány do kategorií. Hurikány s rychlostí větru nad 250 jsou označovány jako katastrofické. Systémy s rychlostí pod 120 se jako hurikán neklasifikují, jsou to pouze tropické bouře. Faktem je, že na Fidži přichází za sezónu obvykle kolem 10 cyklonů, ale jen tak 2 z nich bývají silnější. Posledním, který způsobil na Fidži velké škody, včetně záplav, byl v roce 1993 hurikán Kina. Tropické cyklony je v současnosti již možné dobře monitorovat a předpovídat jejich další postup s několikadenním předstihem, což dává lidem možnost se na ně podle jejich předpokládané síly co nejlépe připravit.

Vlhkost vzduchu se pohybuje mezi 60 a 80 %. Horké léto může přinést vlhkost až 90 %, která není ve spojení s vysokou teplotou příliš příjemná. Naštěstí ji kompenzuje příjemný vánek od moře.

Fidži nabízí příjemnou průměrnou teplotu 25 stupňů. V letním období přibližně od prosince do dubna dosahuje 30 stupňů. V nejchladnějším období v červenci a srpnu se teplota pohybuje kolem 20 stupňů, v hornatých oblastech na hlavních ostrovech však může klesnout zvláště v noci mnohem níže. Týká se to však pouze velkých ostrovů, protože teplota na malých ostrovech je více ovlivňována mořem a nedochází tu k takovým poklesům.
Teplota moře je vůbec jedním z největších lákadel pro koupání a potápění chtivé turisty. Jeho průměrná teplota se totiž pohybuje mezi fantastickými 25 až 28 stupni!