Kypr


Informace

Území kyperského ostrova tvoří dva velké horské masívy – pohoří Troodos a pohoří Kyrenia. Vápencové pohoří Kyrenia se táhne souběžně se severními břehy ostrova a je dlouhé asi 100 km. Pohoří Troodos zabírá jižní část ostrova.
Mezi masívem Troodos a Kyrenia se nachází rovina Mesaoria, která slouží především k pěstování obilí. Má rozlohu 188 385 hektarů a zhruba polovina jejího území je využívána pro zemědělství. Rozkládá se na území mezi západní Famagustou a východními břehy ostrova. Téměř uprostřed pánve se nachází hlavním město Kypru Lefkosia (Severní Nicosia).
Západní část ostrova tvoří poloostrov Akamas, severovýchodní část tvoří poloostrov Karpas. Nejjižnějším cípem ostrova je poloostrov Akrotiri.