Kypr


Informace

Pro kyperskou ekonomiku je důležitý vývoz vína, cementu, oblečení a obuvi. Je zde poměrně rozvinut textilní průmysl.

Zajímavé odkazy

Mapa průmyslového využití