Kypr


Informace

vinná réva vinná révaSvou polohou ve středozemí má Kypr šanci fungovat jako mezinárodní obchodní středisko a to obzvláště pro Střední Východ.
Při vytváření hospodářské politiky na Kypru se využilo členství ve světových organizacích. Výsledkem je to, že se Kyperská republika včlenila do mezinárodní sítě smluv o zamezení dvojího zdanění spolu s mnoha ostatními zeměmi. Proto se rychle rozvíjela oblast služeb v bankovnictví a komerčních právnických službách.

Kyperská ekonomika je založená na svobodném tržním systému.
50 % zaměstnaných tvoří dělníci a pracovníci v zemědělství. Jižní část Kypru je na tom ekonomicky lépe, než severní část, kterou obývají kyperští Turci. Jižní část prošla velkým vzrůstem v devadesátých letech hlavně díky rozvoji turistického ruchu, zatímco sever je stále ještě v úpadku a potýká se s finančními problémy.

Značné finanční zisky přináší Kypru rozvinutý turistický ruch. Každoročně na ostrov přijíždí více než 1.972.493 turistů (rok 2007), přes 93 % tvoří Evropané, 9,8 % návštěvníci z USA, 8,7 % turisté z Německa. Cestovní ruch se podílí 40,10 % na celkovém exportu zboží a služeb. Počet osob zaměstnaných v cestovním ruchu dosáhl více jak 60 000 lidí.