Kypr


Informace

78 % obyvatel na Kypru tvoří ortodoxní kyperští Řekové, 18 % muslimové, zbytek jsou Maronité, Arméňané, křesťané a ostatní. V současnosti žijí muslimové většinou na severu země, Maronité mají své centrum ve vesnici Kormakitis na severu. Maronité jsou příslušníci maronitské křesťanské církve, která je nazvaná podle legendárního zakladatele Marona. První náboženské obce tohoto učení vznikaly už v 5. století v Sýrii, a to v důsledku rozkolu mezi východními křesťany. Maronité žijí převážně v Libanonu, Sýrii a Egyptě.
Řecký ortodoxní kostel má blízko k ruskému ortodoxnímu kostelu a je to třetí největší náboženská křesťanská skupina.
Náboženství na Kypru hraje stále velmi důležitou roli v životech obyvatel. Ani v současnosti není výjimkou, pokud má obyvatel Kypru problém, jde do kostela zapálit svíčku a pomodlit se. Nedělní odpoledne jsou vyhrazena návštěvám kostelů a klášterů. Například byzantské kostely v pohoří Troodos jsou přeplněny poutníky z celého Kypru.
Kyperští Turci jsou muslimského vyznání. Nedodržují však všechna pravidla, jako třeba požívání alkoholu. Na Kypru zcela běžné a rozšířené i u muslimů. Turecké ženy nedodržují tak přísná pravidla, co se týče oblékání.