Kostarika


Informace

Sociální systém je ve srovnání s ostatními středoamerickými zeměmi na velmi dobré úrovni. V Kostarice existují sociální dávky při nezaměstnanosti, dále zdravotní a důchodové pojištění a je uzákoněna minimální mzda. Nezaměstnanost je zde asi 5%. Zdravotní péče je bezplatná a v poslední době se hodně zlepšila. Systém vzdělávání je také na dobré úrovni. Je také bezplatné a školní docházka je povinná pro děti ve věku 6-12 let. Existují zde celkem čtyři vysoké školy, z nichž nejstarší je v San José. Více než 95% lidí starších 15 let má vzdělání.