Srí Lanka


Informace

Obdělávaná zemědělská půda zabírá asi 29 % celkové rozlohy Srí Lanky, což je asi 1,9 milionů ha.
Největším přínosem pro rozvoj ekonomiky a hlavním zdrojem příjmů vesnického obyvatelstva jsou především čajovníkové, kaučukové, kokosové a rýžové plantáže, které zabírají kolem 40 % obdělávané půdy. Nedávno se Srí Lanka stala největším exportérem čaje. V posledních letech se začíná věnovat pozornost i pěstování jiných plodin. Příjemné podnebí ostrova umožňuje dvě sklizně do roka, což zvyšuje výnosy. V jihozápadní části ostrova je dostatek vlhkosti, v jiných oblastech se musí zemědělská půda uměle zavlažovat.
V současnosti se některé podniky v oblasti zemědělství staly soukromými společnostmi, a to díky privatizaci zemědělství.

Přibližně 25% plochy Srí Lanky je kultivovaná usedlými farmami nebo vyšlechťováním stromů, dále 15% plochy tzv. „kočovným zemědělstvím“. Přibližně polovina zahrnuje lesy, pastviny, blata a půdy nechané stranou. Ve vlhké oblasti je prakticky veškerá kultivovatelná půda využitá.
Od 18. století Srí Lanka nikdy neprodukovala tolik jídla, aby uspokojila potřeby své populace, dnes je v mnohém ohledu zřejmě nejvíce prosperující zemí Jižní Asie. V 70. letech dvacátého století byla více než polovina peněz vydělaná exportem čaje, kaučuku a kokosu použita na import obilí, trocha ponechána na investice.


Produkce čaje trpěla nedostatkem investic a dravou konkurencí vzrůstající produkce ostatních zemí, vyvážejících levnější a méně kvalitní čaj. Oblasti osázené čajovníkem se ustavičně snižovaly, ačkoliv se produkce během let 1948 a 1965 zvyšovala, následně zase klesla. Od poloviny 80. let nastala znatelná náhlá změna. V roce 1998 se očekávalo, že Srí Lanka bude produkovat přes 270 000 tun čaje. Světová cena čaje rostla vlivem slabé sklizně mezi dalšími světovými producenty, například Kenya, a zvedla poptávku po Rusku a Středním Východě.
Další komerčně důležitou plodinou je kaučuk (Hevea brasiliensis). Tento strom (24 m) je pěstován v plantážích v oblastech s vysokým úhrnem srážek. Syrový kaučuk (latex) vytéká po naříznutí kůry a teče do sběrných šálků zavěšených na kmeni.
Rybaření. Potenciálně bohaté rybářské zdroje ještě nebyly plně využity. Program zásobování sladkou vodou zvýšil výnos řek a jezer, a poloslaná voda zvýšila komercializaci rybaření. Nicméně 40% domácností závislých na rybaření nemá lodě nebo vybavení a navzdory možnému exportu tržních produktů nevyhoví domácí poptávce.

Rýže
Srí Lanka má dvě hlavní rýžové sezóny. Plodina Maha je sklízena mezi lednem a březnem, Yala mezi srpnem a zářím. Při pokusech zvýšit výnos rýže se pohybovali od zlepšení půdy po zavádění vysoce výnosných odrůd. Výnosy znatelně vzrostly začátkem 80. let a v roce 1998 Srí Lanka pokrývala více než z 80% domácí potřebu i přes prudký nárůst obyvatelstva. Ve spojení se zvyšujícími programy, vláda pracovala na důležitých kolonizačních plánech, které měly přinést novou půdu využitelnou pro pěstování rýže. To bylo drahé a rozhodně ne vždy cenově výhodné, ale částečně bylo odpovědné politickému nátlaku požadovat zpět půdu pro místní pěstitele.

KAUČUK

Kaučuk je třetí nejdůležitější plantážní plodinou po čaji a kokosovém ořechu, první kaučukovník byl dovezen na Srí Lanku z domovské Brazílie přes zahrady Kew v Londýně v poslední čtvrtině 19. století. V dalším desetiletí po roce 1904 Srí Lanka zažila kaučukový rozmach, území vlhké oblasti mezi mořem a centrální vysočinou bylo shledáno jako obzvlášť vhodné. Očividně řídce osídlená zem v kombinaci s ideálním klimatem podpořila široce rozšířené pěstování. „Kočovné zemědělství“ dominující výrazně v regionu kolem Kalutary, má dnes jedno z nejdůležitějších center pěstování kaučuku, bylo vážně zkráceno právě kvůli pěstování kaučuku, který byl rozprostřen po stranách údolí a rýže byla ponechána jako dominantní plodina na dně údolí.
Světlá smetanová míza (latex) kaučuku je shromažďována (nebo ždímána) z drobného nářezu do kůry, opakovaně asi dvakrát nebo třikrát do týdne. Latex je sbírán do plechového sálku nebo kokosového ořechu visícího pod řezem. Bez problémů můžete požádat o prohlídku pozemku kaučukové plantáže a dílny pro zpracování, kde uvidíte, jak je latex promícháván s vodou, napnutý a pověšený na suchém místě a poté srolován do archu.


Zajímavé odkazy

Odkaz na rostliny
Odkaz na info o cejlonském čaji