Srí Lanka


Informace

Srí Lanka je republikou ve které platí ústava z roku 1978. Hlavou státu je prezident, který je volen ve všeobecných volbách na šest let. Je představitelem výkonné moci.
Zákonodárná moc patří jednokomorovému parlamentu, který je ustanoven taktéž na šestileté období. Národní státní shromáždění má 225 poslanců. Prezident vybírá z členů parlamentu premiéra a ministry.

Hlavní politické strany na Srí Lance jsou:
sjednocená národní strana - založená roku 1947
Strana svobody Srí Lanky - zložená roku 1951
Tamilská sjednocená fronta osvobození - založená roku 1976

Odborové organizace jsou:
Kongres celjlonských pracujících
Demokratický kongres dělníků
Cejlonská federace práce


Zajímavé odkazy

Odkaz na info o politice v zemi
Odkaz na mapu