Bulharsko


Informace

rozdělení:
Pravoslavní 66,9 %
Bez vyznání 17 %
Muslimové 13,9 %
Protestanti 1,25 %
Římsko-katoličtí 0,83 %
Sekty 0,02 %

V zemi stojí 1600 křesťanských chrámů a kostelů a 900 muslimských mešit (džamijí).
Bulharsko se stává domovem mnohých etnických skupin. Nejpočetnějšími etniky jsou muslimové a Rómové. Daleko menší skupiny tvoří Makedonci, Karakačani, Arumuni, Gagauzové a další. Kdysi významná společenství - řecké, arménské, židovské a ruské - buď vymizela, anebo se asimilovala. Jelikož v Bulharsku převládá, stejně jako u nás, úmrtnost nad porodností, dá se očekávat, že etnické skupiny v budoucnosti předčí původní bulharské obyvatelstvo.
Bulharská ústava nezná pojem národnostní menšiny, a tak zakazuje utváření různých autonomních oblastí. Práva a svobodu však garantuje i všem etnickým i náboženským skupinám.