Bulharsko


Informace

Bulhaři svými temperamentními gesty naznačují „ano“ zavrtěním hlavy. Méně často potom na znamení „ne“ svými hlavami přikyvují. Ovšem dokonale zcestovalí Bulhaři se snaží cizincům pomoci a naprosto je zmatou posunky opačnými. Jestliže budete na pochybách, zeptejte se da ili ne (ano, nebo ne)?
V Bulharsku je velice rozšířené tykání, a to i mezi lidmi, kteří se třeba ani neznají. Pokud vám tedy někdo začne tykat, nebuďte překvapeni, v žádném případě se nejedná o nezdvořilost.
Veřejně sledovaným zvykem je dávání květin, které se hodí pro všechny možné příležitosti. Nicméně musíte darovat správný počet, protože páry, stejně jako u nás, jsou vhodné pouze na pohřby.
Když navštěvujete mešity, kostely a zvláštní kláštery, oblečte se, prosím, konzervativně a chovejte se přiměřeně. Zatímco šortky většinou nikdy nevadí, na příliš krátké a volné košile a těsné kraťasy se u vstupu nebudou tvářit příliš nadšeně, ačkoliv nakonec vás dovnitř snad pustí.
Opalování nahoře bez je dovoleno ve všech hlavních plážových resortech podél černomořského pobřeží. Slečny, které se svléknou do poloviny těla, by si měly ověřit, zda je to právě na tomto pásu písku zvykem.