Bulharsko


Informace

Nebezpečná zvířata
Nebezpečná zvířata se vyskytují hlavně v horských lesích, kde můžete potkat medvědy, vlky, lišky a rysy. Před túrou do hor je určitě dobré se o výskytu těchto zvířat a o nebezpečích s nimi spojenými informovat. V nižších oblastech můžete zahlédnout, stejně jako u nás, jeleny, srnce, divoká prasata a zajíce. Tady snad ohrožení nehrozí, jedině, že by tato zvěř přenášela nějaké vážné nemoci. Určitě má svůj význam vhodná obuv, jelikož Bulharsko se pyšní 14 druhy hadů – bylo by nemilé nechat se uštknout kvůli špatné obuvi. Nakonec někoho snad může ohrožovat hmyz, proto pokud jste alergici, nezapomeňte si své léky!
Nebezpečné rostliny
Pokud budete dodržovat určité zásady, tak není třeba se obávat nebezpečí souvisejícího s nebezpečnými rostlinami. V Bulharsku nenajdete žádné extra rostlinné druhy , které by ohrozily lidský život. Setkáte se tam s podobnou flórou, jako je u nás. Samozřejmě všeobecně platí, že pokud něco neznáte, tak i sebehezčí bobulky z jakéhokoli keře a stromu neochutnávejte.