Barma / Myanmar


Informace

Vegetace Myanmaru se dělí na příbřežní mangrovové porosty, nížinné a horské pralesy a sušší prosvětlené lesy ve střední části země. Typickým prvkem těchto lesů jsou stromy s protáhlými kožovitými listy - dipterokarpy (dvoukřídláčovité). Předpokládá se, že v Myanmaru roste asi 12 000 druhů cévnatých rostlin, čtvrtinu z tohoto počtu by podle odhadů mohly tvořit endemické druhy.

Protože příroda Myanmaru je téměř neprozkoumaná a také téměř nedotčená, předpokládá se, že by zde mohly stále přežívat některé druhy živočichů a rostlin, které jsou už v okolních zemích vyhynulé nebo na pokraji vyhynutí. Ornitologové například doufají ve znovuobjevení vzácné kachny růžovohlavé.

Zdá se, že cílený biologický výzkum Myanmaru by mohl přinést popis řady nových druhů nebo právě potvrzení výskytu jinde už vyhubených organismů. Možná půjde o objevy naprosto šokující, jako byl popis nové savčí čeledi z Laosu učiněný před pár lety.

Pokud by se v Myanmaru podařilo sladit stabilitu země s ekonomikou, turismem a ochranou životního prostředí, mohla by se tato země stát drahokamem celé Asie, který bude mít strategický význam pro uchování druhového bohatství orientální oblasti.