Barma / Myanmar


Informace

Podíl zemědělství (vč. rybolovu a živočišné výroby) na tvorbě HDP v posledních letech trvale klesá (cca 57% v roce 2000 a 48 % v r. 2004) a zaměstnává 59% výdělečně činných osob (13.4 mil. pracovníků). Vláda považuje zemědělství za prioritní a podporuje reformy v zemědělství (poskytování půjček, rozšiřování obdělávaných ploch, zavlažování, dovoz techniky a technologie, dovoz kvalitního osiva). Rozdílné klimatické podmínky umožňují pěstovat až 60 druhů různých plodin. Hlavní zemědělskou plodinou zůstává rýže. Z obilovin se dále pěstuje obilí, kukuřice, fazole a olejnatá semena. Z průmyslových plodin se pěstuje bavlna, juta, cukrová třtina, olejnatá palma, tabák a různé druhy koření.

Díky špatné kvalitě je barmská rýže na světových trzích jen velmi těžce prodejná. Hlavním konkurentem v této oblasti je Vietnam, který produkuje a exportuje značný objem rýže na stejné kvalitativní úrovni jako Myanmar. Vývoz rýže v roce 2005 činil 180,3 mil. kyatů.

V roce 2003 byl v Myanmaru zrušen povinný výkup rýže (zemědělci měli povinnost prodat vládě 10% úrody za pevně stanovené ceny) a zemědělci mohli prodat veškerou úrodu na volném trhu, což vedlo k nárůstu produkce na 23 mil. tun. Vláda však může regulovat vývoz rýže různými zákazy či překážkami (začátkem roku 2004 např. uvalila šestiměsíční zákaz vývozu rýže).

Myanmar je zemí velmi bohatou na dřevo. Jedním z hlavních druhů je týkové dřevo, kde v jeho produkci a vývozu Myanmar zaujímá největší podíl na světovém trhu (v Myanmaru je 16 mil. hektarů týkového pralesa, celková plocha týkového pralesa v Asii a Tichomoří činí 26 mil. ha). Rovněž se ve velkém těží a vyváží další druhy tropického ušlechtilého dřeva, jakož i bambus a rákos.