Barma / Myanmar


Informace

Růst myanmarské ekonomiky z velké části závisí na růstu zemědělského sektoru, který se na tvorbě HDP podílí asi 50 %. Výkony zemědělského sektoru jsou však velmi nerovnoměrné v závislosti na přízni či nepřízni počasí. Růst hospodářství v posledních letech byl proto tažen především nárůstem produkce v sektoru služeb a částečně i těžebního průmyslu, zatímco průmyslová výroby zaznamenala mírný pokles a zemědělská produkce velmi pomalý nárůst. Na poklesu průmyslové výroby se podepsal zejména nedostatek elektrické energie a dalších důležitých surovin, omezené možnosti vývozu, absence investic v nejdůležitějších sektorech a slabá infrastruktura.

Velmi nadějným odvětvím pro myanmarskou ekonomiku by v budoucnu mohl být turistický ruch. Příjmy z turistického ruchu v posledních letech výrazně vzrostly, avšak cenově náročné ubytování a špatná infrastruktura zatím omezují počet turistů na cca 370 tis. ročně.