Barma / Myanmar


Informace

Barmská utopická cesta k socialismu znamená dlouhodobý ekonomický propad. Ještě v r. 1962 měla surovinově bohatá a úrodná Barma přebytkový rozpočet, dnes Barma patří mezi 20 nejchudších zemí světa (např. vedle Bangladéše), kde obyvatelé musí vystačit s 1 dolarem na den (tak jako další cca 1 miliarda lidí v nejchudších zemích). HDP činí cca 1500 USD / obyv., roční přírůstek cca 1,1 % HDP, inflace činí cca 30 - 50 %. Základem ekonomiky je samozásobitelské zemědělství, kde pracuje cca 70 % obyvatel. V zemědělství je využívána převážně historická technika „z Kristovy doby“, např. vysoké dvoukoláky a jednoduché rádlo tažené vodními buvoly, výmlat je ruční či dobytkem, příp. žentourem. Vedle obdělávání soukromých ploch však existuje práce „robotních“ zemědělců na větších plochách s neznámým vlastnictvím. Četné vojenské útvary mívají vlastní zemědělské farmy. Z Barmy se vyváží rýže, juta a bavlna, ale je zde také ilegální vývoz opia a heroinu. Tzv. „zlatý“ (opiový) trojúhelník je na styku Barmy, Laosu a Thajska při soutoku Mekongu a Mae Sai, kde jsou maková a konopná pole v horských oblastech, přičemž rafinerie na heroin je poblíž hranice s Thajskem, přičemž největší světoví producenti opia jsou Afghánistán, Barma a Laos. V Barmě jsou údajně ložiska ropy na j. pobřeží a dále zemní plyn, přesto v Barmě je nedostatek energií, proto dochází k vypínání proudu, města jsou v noci nedostatečně osvětlena nebo vůbec neosvětlena, pohonné hmoty se prodávají na černém trhu. Z Barmy se také vyváží drahokamy a zlato, jež se těží na úpatí hor. „Neviditelný“ mezinárodní obchod je zřejmě organizován vojenskou chuntou (zatímco v blízké socialistické Srí Lance jde přes arabské islámské obchodníky). Místní povstalecké armády často žijí z obchodu z drogami, takže současná vojenská vláda dnes obratně spojuje boj s rebely s bojem proti drogovému obchodu. Barma je členem Sdružení zemí jv. Asie ASEAN. Výrazné je strategické napojení na Čínu, takže na severu je k Číně otevřená hranice, další napojení je na Thajsko a Indii, zčásti i Singapure a Japonsko (ekologické projekty). V Barmě dochází zřejmě k licenční výrobě nákladních aut, potřebných pro převoz zakrytých nákladů.