Barma / Myanmar


Informace

Většina obyvatel jsou buddhisté - cca 85 %, přičemž toto učení pomáhá obyvatelům snášet životní útrapy díky základním zásadám: slušnost, rezervovanost, tolerance, meditací se dosahuje poznání a oproštění od touhy. V Barmě převládá théravádská větev (mniši nesmí pracovat, nesmí se bavit hrami, sportem či hudbou, jíst po poledni, dotýkat se peněz, dotýkat se žen, lpět na věcech), zatím co máhájánská větev je vegetariánská a dovoluje jíst kdykoliv. Velmi početní mniši tvořící cca 10 % obyvatel nosí jednobarevné roucho, přehozené přes levé rameno. Křesťané tvoří cca 5 % obyvatel, muslimové cca 4 %, hinduisté cca 1 %, animisté 3 % (většina horských etnik), kde přetrvává uctívání přírodních duchů – nátů (obvykle však ve spojení s buddhismem). Hlavní možnosti uplatnění mladých je klášter či armáda.