Barma / Myanmar


Informace

Původní příroda prakticky chybí až do výše cca 2000 – 2500 m n.m. Hlavní zemědělskou plodinou je rýže, pěstovaná hlavně v deltě Irawádi a zavlažovaných rýžovištích v centrální části země (vedle Vietnamu a Thajska je Barma rozsáhlým producentem rýže, avšak výhledově jí zde ude nedostatek), v horských polohách jsou plantáže čajovníku. Kromě toho je v Barmě pěstována značná škála kulturních plodin (banánovník, cukrová třtina, bavlník, mandarinky, podzemnice olejná, sezam, rajčata aj. zeleniny). Vizuální charakter zemědělské krajiny utvářejí udypřítomné typické „barmské“ palmyrové (lontarové) palmy „Toddy“ (Borassus flabalifer), hojně rozptýlené v krajině, z nichž se získává cukr, vyrábí bonbony, palmové víno toddy a pálenka (podle vinět zdejší „Royal whisky“). Ze stromu thanaka (Heesperethusa crenulata) se vyrábí krém thanaka používaný na make up žen a dětí (který působí hydratačně). Bambusy jsou využívány jako univerzální stavební materiál vesnických obydlí (mimo Čínu je zde nejvíce druhů). U komunikací jsou četné introdukované eukalypty. U chrámových areálů – stúp je často vysazován strom „Bo“ - smokvoň posvátná (Ficus religiosa), pod nímž údajně Buddha prozřel, kolem kmene obvykle bývá parapetní zídka na obětiny. U sakrálních objektů se vyskytují okrasné dřeviny, např. ašoka indická (Saraca indica), s červenými květy, pod níž se Buddha údajně narodil, plumerie okrouhlá (Plumeria obtusifolia) s bílými květy (introdukovaná z Karibiku) aj. typické chrámové dřeviny. Tropické monzunové lesy (v oblastech kde sucho bývá více než 3 měsíce) v zemědělském středu země byly zlikvidovány. Ojediněle se vyskytují tropické deštné lesy (kde bývají srážky po více než 9 měsíců), dále subtropické stálezelené lesy na sever od obratníku Raka (se širokolistými dřevinami) ve výškách do 2 tis. m. Ve vysokých horách do 3. tisíc m n.m. se vyskytují poloopadavé lesy a nad 3 tisíce m n.m. jehličnaté lesy. Na mořském pobřeží se vyskytují mangrovové porosty. Velmi ceněné jsou tvrdé tropické dřeviny, rostoucí ve vysokých polohách země, zejména týkové dřevo (Tectona grandis), které je hlavní, rozsáhle těženou devizou země (ta v Barmě údajně tvoří 75 % světových zásob). V lesích na severu země jsou velmi četné druhy epifytických orchidejí (o nichž byla vydána 3-dílná publikace), ale i epifytické bromelie a kapradiny a množství pnoucích rostlin (zejména různých druhů fíkusů). Světově ojedinělé je množství ohrožených zvířat v horách na severu: sloni, tygři, leopardi, medvědi, medvídek panda červená, jelen sambar, promyka, muntžak, kančil, tapír, opice gibon a makak, nosorožec, jednorožec. Dále se zde vyskytuje 52 druhů jedovatých hadů (kobra, krajta, zmije), četní ptáci, mořské želvy, delfíni a dugongové. Někdejší vysoký počet cca 2000 ohrožených tygrů v horách na severu podstatně klesl. Chráněná území zaujímají údajně cca 5 %, národní parky nejsou vymezeny (zatím je za NP považována posvátná hora Popa u Baganu), na sz. okraji jezera Inle je ochranná zóna ptactva.