Barma / Myanmar


Informace

V restauracích je spropitné 10 % zahrnuto již v ceně, nicméně malé spropitné při placení bude velmi uvítáno. Měli byste počítat se spropitným pro najaté řidiče a průvodce, zdvořilé je zanechat malý peněžní dar při ukončení návštěvy chrámu či kláštera.