Barma / Myanmar


Informace

Myanmar leží na křižovatce dvou velkých světových civilizací - Číny a Indie. Jeho kultura není typicky indická nebo čínská, ale je směsí obou těchto civilizačních kultur obohacená typickými rysy kultury domorodého obyvatelstva Myanmaru. Lidé si zde uchovali tradici pevných rodinných pout, respektu vůči starším osobám a úcty k buddhismu. Myanmarané jsou spokojení a šťastní, i když musí čelit obtížím a jsou známí svou přirozenou pohostinností a přátelským chováním