Barma / Myanmar


Informace

Myanmarská mezinárodní SOS klinika (Mynamar International SOS Clinic) je otevřena 7 dnů v týdnu pro běžnou lékařskou péči. Pohotovost je dostupná nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. SOS klinika má rentgen, laboratoř a ambulanční služby. Ostatní služby, jako zubní ošetření, vyšetření ultrazvukem, CT nebo magnetickou resonancí poskytují specialisté spolupracující s International SOS nebo nová všeobecná nemocnice v Yangonu. SOS klinika provozuje v Yangonu speciální telefonní středisko (alarm center) s trvalou službou. Disponuje leteckou záchranou službou, která operuje na území Myanmaru a přiváží pacienty do Yangonu. SOS klinika je jediným poskytovatelem integrovaných zdravotnických služeb v Myanmaru, která splňuje mezinárodní standardy lékařské péče. Ošetření a léky je nutné hradit v hotovosti, ceny ve srovnání s ČR jsou vyšší. Kvalitní státní nemocnice neexistují (hygienické podmínky a vybavení ve státních nemocnicích jsou velmi problematické), v případě potřeby je lepší vyhledat soukromého lékaře nebo navštívit soukromou nemocnici. Všechny poplatky je nutné uhradit ihned po ošetření. Doporučujeme všem turistům zdravotní připojištění, které si mohou zakoupit v naší kanceláři (pojištění by mělo krýt i drahou záchrannou leteckou službu). Dále doporučujeme dbát na základní hygienická pravidla. Pít pouze balenou vodu, stravovat se v zařízeních od střední cenové úrovně výše, ovoce a zeleninu před požitím omýt tekoucí vodou. Mezinárodní očkovací průkaz je lékařskými zařízeními uznáván, nicméně od českých občanů není vyžadováno žádné povinné očkování. Při plánované dlouhodobé návštěvě v odlehlých oblastech doporučujeme očkování proti žloutence (A, B), tyfu a tetanu. Bližší informace naleznete také na www.domuvezdravi.cz. Při styku se zvířaty hrozí zvýšené riziko nákazy vzteklinou (zvláště ve večerních hodinách). V nepřehledném terénu (mimo horské oblasti) je nutno mít na paměti možnost uštknutí jedovatými hady