Černá Hora a Srbsko


Informace

ČERNÁ HORA
Zemědělství využívá asi 40 % půdy, především k pastevectví, orná půda tvoří pouhých 6 %. Je spíše průmyslový stát. Bohužel má ekonomickou krizi díky jugoslávské krizi a válce.
V potravinářství není země soběstačná. V zemědělství se pěstují obiloviny, vinná réva, ovoce, olivovník, chová dobytka, prosperuje rybářství a průmysl pro zpracování ryb.
Těží se především hnědé uhlí a rudy neželezných kovů. Z moře se získává sůl.

Převažuje průmysl hutnický, textilní, chemický, strojírenstký. Elektrická energie se získává především pomocí hydroelektráren.
Velkým dílem přispívá do státní pokladny cestovní ruch. Díky vojenskému konfliktu se ale počet turistů snížil. V posledních několika letech návštěvníků opět přibývá.