Uzbekistán


Informace

Vízum: ANO

Občané ČR mohou uskutečňovat turistické cesty na území Uzbecké republiky (dále jen UR) jen pokud mají platnýž pas s vyznačeným vízem a turistický doklad. Jako turistický doklad slouží voucher cestovní kanceláře.

Cestování občanů ČR do UR je upraveno vízovým režimem pro držitele všech druhů pasů. UR nemá v ČR svůj zastupitelský úřad, žádosti českých občanů o uzbecké vízum vyřizují konzulární úřady UR ve třetích zemích, nejčastěji velvyslanectví ve Vídni, v Bonnu, ve Varšavě a Generální konzulát ve Frankfurtu nad Mohanem. O uzbecké vízum lze požádat i na velvyslanectví této země v Moskvě.

K získání uzbeckého víza pro českého občana je nutno, aby přijímací (zvoucí) uzbecká fyzická, resp. právnická osoba (cestovní kancelář, firma apod.) požádala KO MZV UR o jeho udělení. Víza, o něž bylo požádáno v Taškentu, si pak lze vyzvednout na uzbeckých zastupitelských úřadech v zemích, kde UR má tato zastoupení zřízena (místo převzetí víza žadatel uvede v žádosti).

Pouze ve výjimečných případech se uzbecké vízum vydává na letišti v Taškentu, tato možnost se však nedoporučuje. Běžný cestovatel může obdržet vízum na letišti v Taškentu pouze v případě, že se za něj uzbecká zvoucí strana zaručí (jedná se o obdobu garance českého zvoucího subjektu obsaženého v pozvání k návštěvě ČR vydávané příslušným oddělením cizinecké a pohraniční policie). Nicméně cestovatele, který nepředloží před odletem do Uzbekistánu na letišti potvrzení, že mu bude vízum vystaveno na letišti až po příletu, může letecká společnost odmítnout přepravit. KO MZV UR vydává víza po příletu na letišti v Taškentu zpravidla jen členům vládní a oficiální delegace.

Žadatelé platí za udělení víza příslušný poplatek dle druhu udělovaného víza, jakož i manipulační poplatek za každé udělené vízum.
Žádosti o vízum přijímá MZV UR 14 dnů před předpokládaným datem příjezdu. Pokud jsou žádosti o vízum předkládány v době kratší než 7 pracovních dnů do požadovaného příjezdu do UR, poplatky se zvyšují o 30-50 %.

Na všechny cizince, tedy i občany ČR, se vztahuje přihlašovací povinnost. Cizinec je povinen do 3 pracovních dnů od vstupu na území UR ohlásit místo a předpokládanou dobu svého pobytu místně příslušnému orgánu vnitra (OVIR). Je-li ubytován v hotelu nebo v jiném ubytovacím zařízení, ohlašovací povinnost za něj splní toto zařízení, které zároveň provádí registraci pasu. Cestovní kanceláře, které přijímají zahraniční turisty, jsou povinny během 24 hodin oznámit jejich příjezd a plán cest po zemi s uvedením tras orgánům vnitra. Velvyslanectví ČR v Taškentu registrace pro české občany nezajišťuje.
Doklad o provedení registrace pobytu v UR mj. kontrolují při výstupu ze země uzbecké pohraniční pasové orgány. Opomenutí je pokutováno.

V žádosti o vízum musí být uvedeny následující údaje: cíl cesty, délka pobytu, jméno a příjmení, datum a místo narození, státní občanství, číslo a druh pasu, trvalá adresa návštěvníka, adresa přijímací (zvoucí) osoby (organizace), místa, která chce návštěvník navštívit, datum a způsob příjezdu (auto, vlak, letadlo, včetně letecké linky) a místo, odkud cizinec přijíždí. K žádosti je třeba připojit zvací dopis potvrzený policií.

Za překročení povolené lhůty pobytu se ukládá pokuta.

POPLATEK
za vyřízení víza 2 200,- Kč


Velvyslanectví Uzbecké republiky ve Vídni
Poetzleinsdorferstrasse 49
1180 Vídeň
Tel.: (+43/1) 315 39 94-95
Fax: (+43/1) 315 39 93

Potřebujete vízum?

Víza do této země naše kancelář nevyřizuje, nebo nejsou pro občany ČR potřeba.