Brazílie


Informace

V Brazílii se stále zvětšují plochy obdělávané půdy, ale v zemědělství pracuje čím dál tím míň lidí díky mechanizaci. Asi 4 % území státu tvoří obdělávaná půda. Pastviny tvoří asi 25 % území. Půdu tu obdělávají velcí vlastníci – latifundisté, takže malí hospodáři nemají šanci. Zemědělské plochy se nachází především na jihu a na severovýchodním pobřeží.
Mezi hlavní plodiny patří sója pěstovaná na vývoz jako krmivo pro dobytek. Brazílie je největším světovým producentem kávy.
Cukrová třtina, v jejíž produkci Brazílie také zaujímá první místo na světě, se používá k výrobě tzv. gasalkoholu, náhražky za benzín k pohonu motorových vozidel. Tento výrobní proces byl v Brazílii vyvinut a masově rozšířen s cílem odstranit závislost na dovozu ropy. Dále se tu pěstuje kakao, bavlna, kukuřice, rýže, pšenice, fazole, maniok, brambory, zelenina, ořechy a ovoce.
Chová se tu skot a vepři (jejich stavy v Brazílii patří k nejvyšším na světě). V řekách a v moři se vyskytuje obrovské množství ryb, které se využívá zatím pouze nepatrně.
V Brazílii došlo k rozsáhlému ničení lesů. Asi 6 % lesních porostů se využívá pro lesnictví. Původní pralesy trpěly intenzivním sběrem surového kaučuku. Největší škody způsobuje mýcení a vypalování lesů za účelem získávání nové orné půdy. Skoro 2/3 země jsou zalesněny. Na severu Amazonie se dřevo používá vesměs jako palivo. Na vývoz jdou vzácné druhy dřevin, celulóza a papír se vyrábí především z eukalyptů a pinií na jihu země.