Brazílie


Informace

Brazílie se řadí k nejvyspělejším státům kontinentu. Je bohatá na suroviny všeho druhu, chybí zde jen dostatečné množství ropy a koksovatelného uhlí. Díky obrovským zdrojům vodní energie, surovin,nadbytku levné pracovní síly a velkým daňovým úlevám sem nejbohatší země světa hlavně USA, Japonsko a Německo, umístily mnoho svých firem. Rozvoj země souvisí s obrovským tempem industrializace, které má dnes stěží ve světě obdoby.
Snaha dosáhnout co nejdříve úrovně vyspělých zemí přinesla obrovské zadlužení. V roce 1997 byla Brazílie se 180 miliardami USD největším světovým dlužníkem. Země není v současnosti schopna splácet bankám ani úroky z půjček, nicméně nová hospodářská politika přináší řadu úspěchů.
Nejvyspělejším regionem země je jihovýchod státu, v němž se soustřeďuje 44 % obyvatel a 65% průmyslové výroby. V současné Brazílii je 49% ekonomicky činných osob zaměstnáno v sektoru služeb a 27% v sekundárním sektoru. Nejvíce podporován je těžký průmysl – výroba železa a oceli.
Mezi latinskoamerickými státy vyniká největším podílem průmyslových výrobků na exportu (kolem 55%). Brazílie vyváží železnou rudu, drahé kovy, železo a ocel. Naopak dováží ropu a ropné produkty, stroje, chemické výrobky a kovy. Předpokládá se, že obrovská naleziště ropy se nachází v povodí Amazonky.
Hlavním centrem hornictví je stát Minas Gerais. V Brazílii jsou obrovská naleziště drahokamů a polodrahokamů.
Podíl vodních elektráren na celkové výrobě elektrické energie činí asi 90 %, přesto ale není vodní energie z toků Amazonka a Paraná zdaleka využívána.