Brazílie


Informace

Vývoj brazilské společnost se datuje od počátku portugalské kolonizace. Země získala své jméno podle prvního významného vývozního artiklu – stromu a dřeva červené barvy zvaného portugalsky „brazil“, z něhož se dělaly dýhy. Později byly ve vnitrozemí objeveny další v Evropě žádané produkty – zlato, diamanty a káva. Po 2. světové válce se Brazílie dramaticky přeměnila z převážně agrární země v průmyslovou, s většinou obyvatelstva žijícího ve městech, ale stále ještě zatíženou problémy, které jsou společné mnoha dalším rozvojovým zemím.
Naděje na dožitá je u mužů 63,5 let a u žen 69,2 let.

Téměř polovina obyvatel v Brazílii žije na hranici existenčního minima. Obzvláště na venkově je velkým problémem zaměstnanost, která je tam velmi vysoká. Zdravotnictví je tu na velmi špatné úrovni, především v hustě zalidněných předměstských oblastech.
Povinná školní docházka je pro děti ve věku 7 až 15 let. Mnoho z nich docházku však ukončí dříve. Brazílie má 68 univerzit.
Kvalita veřejných státních škol se stále zlepšuje, ale ještě stále nejsou na odpovídající úrovni. Pokud má někdo zájem o kvalitní vzdělávání svého dítěte, posílá ho do školy soukromé. Většina studentů na univerzitách dokončila vzdělání na soukromé škole, studentů ze škol státních je na univerzitách opravdu málo. V praxi to znamená, že bílým Brazilčanům se dostává většího vzdělání než těm tmavým- tedy potomkům původního obyvatelstva. Každé třetí brazilské dítě navštěvuje základní školu. Studentů univerzit ve věku 18 – 20 let je zhruba 5 % z celkového počtu dětí v tomto věku.

Jednoho zlepšení se dosáhlo a to, že v roce 2000 dokončilo základní vzdělání 96 % žáků. Povinná školní docházka končí ve 14. roce věku dítěte. Vláda se snaží o zdokonalování školství a vytváří stále více škol a příležitostí pro studium.
Velkým problémem je to, že více než polovina 14-ti letých dětí musí pracovat a tak nemůže docházet do školy. Učitelé na venkvoských školách nemají dostatečné vzdělání k výuce. Většina z nich mají dokonce druhé zaměstnání, aby se uživili. Pro opravdové učitele - profesionály s vysokým vzděláním je výuka na takovýchto školách nezajímavá.