Brazílie


Informace

Brazílie se nachází na jižní polokouli. Má rozlohu 8,5 mil. km2. Představuje největší zemi Latinské Ameriky a 5. největší zemi světa. Sousedí s Uruguay, Paraguay, Argentinou, Bolívií, Peru, Kolumbií, Venezuelou, Guyanou, Surinamem a Franc. Guyanou. Na její východní straně ji omývá Atlantický oceán.
Mezi nejdůležitější vodní toky patří: Amazonka (6275km), Sao Francisco, Araguaia, Paranaíba a Tocantins.
Gyuanská vysočina patřící ke geologicky nejstarším částem Jižní Ameriky vystupuje až do výšky 3000 metrů. V pohoří Serra Imeri se tyčí nejvyšší brazilský vrchol Pico da Neblina (3014 m).
Z Amazonské nížiny, největší tropické nížiny na světě, patří Brazílii 2,4 milionu km2.
Třetí velká oblast, Brazilská vysočina, vystupuje zvolna z jižního okraje amazonské pánve a sahá až na jih země. Můžeme ji rozdělit do čtyř oblastí: severovýchodní, středozápadní, jihovýchodní a jižní Brazílii.

- Severovýchodní Brazílie je co do tvaru povrchu mírně zvlněná vysočina.
- Na středozápadě spadají vrstvy hornin k řece Paraná. Na východ od řeky Paraguay se prostírají nížiny Pantanalu, které se při záplavách mění v bažinatý kraj s tisíci jezery. Na jihu končí Brazilská vysočina u Rio Grande do Sul strmým, k jihu obráceným příkrým úbočím až 600 m silné čedičové plošiny.
- Skoro celou amazonskou pánev a část východního pobřeží pokrývá stále zelený tropický deštný les.
- V západní části střední Brazílie na něj navazuje oblast vlhkého lesa, která přechází v Campos Cerrados, vlhkou savanu s keři a travnatými oblastmi. Pro východní část střední Brazílie jsou typické trnité keře a sukulenty. Na severovýchodě, který je extrémně chudý na vodu, se rozšířila polopoušť porostlá převážně sukulenty. Na pobřeží rostou místy mangrovníky.

Brazílie je nesmírně rozmanitá a živá země, plná superlativů a protikladů. Největší komplex tropického deštného lesa s největším veletokem planety a současně území s největší degradací přírodních ekologických systémů.