Brazílie


Informace

Geograficky ale i administrativně se Brazílii člení na tyto základní oblasti:
Sever s centrem v Amazonii, tuto oblast lze charakterizovat jako oblast dešrných pralesů amazonského bazénu. Nejvýznamnějším městem oblasti je Manaus na Amazonce, bývalé centrum pěstování gumovníků. V této oblasti jsou největší pozůstatky původního indiánského obyvatelstva

Severovýchod - představující severní pobřežní oblast Brazílie - toto území bylo historicky střediskem zemědělství s velkým množstvím původně černošského obyvatelstva a patří k průmyslově méně rozvinutým oblastem.Těžištěm jsou státy Pernambuco,Bahia a Ceará s nejdůležitějšími přístavy San Salvador, Fortaleza a Recife, které jsou v současnosti hlavními letovisky Brazílie.

Středozápad -zahrnující oblast okolo Matto Grossa a hlavní město Brasílii, oblast náhorních planin se zaměřením na pěstování dobytka.

Jihozápad - oblast Rio de Janeira a Sao Paula a Minas Geiras - Nejrozvinutější oblast, která je ekonomickým ale i skutečným centrem Brazílie. Obyvatelstvo je různého složení, jak původních Evropanů, černochů, ale v Sao Paulu naleznete i významnou japonskou komunitu.

Jih - s těžištěm ve státech Paraná a Rio Grande do Sul, kam přicházelo hodně přistěhovalců především ze střední Evropy hlavně Německa.