Brazílie


Informace

Jsou dodržovány normální evropské zvyky; podání ruky je běžné při setkání i při odchodu. Časté jsou nabídky a pozvání na čaj nebo kávu. Při pozvání na večeři/oběd je vhodné přinést květiny jako dar. Suvenýr z Vaší země bude přijat s nadšením. Kouření je všeobecně akceptovatelné, jestliže není uvedeno jinak. V zemi je vysoce respektována katolická církev, což je dobré mít na paměti. Obvyklá pracovní doba neexistuje, neboť každá instituce má svoji pracovní dobu, která se navíc liší i podle jednotlivých měst a míst. Totéž platí i pro prodejní dobu.