Brazílie


Informace

V Brazílii je uchovávání kulturního dědictví celostátního významu v rukou federální vlády. Podle brazilské ústavy jsou také federální i dílčí vlády zodpovědné za ochranu kulturního dědictví lokálního a regionálního významu.