Brazílie


Informace

Brazílie Určit dobu, kdy je nejlepší cesta do Brazílie, je kvůli obrovské rozloze velmi obtížné. Brazilská zima začíná v červnu a trvá do srpna, tehdy jsou teploty nejchladnější především v jižních oblastech. Průměrné teploty mezi třinácti až osmnácti stupni.
V letních měsících (prosinec až únor) klesnou v Riu teploty pod třicet stupňů jen sporadicky. V létě se ale dočkáte vytrvalých dešťů v horských oblastech a v Amazonském pralese, kde jsou deště celoroční záležitostí. Teploty jsou v těchto místech na hranici třiceti stupňů. Nejlepší doba k návštěvě tak je od prosince do února, tato doba je ovšem také nejdražší. Začínají totiž místní prázdniny a ceny jsou vyšší než v ostatních měsících. Je také velmi obtížné cestování, kdy jsou především letecké spoje přeplněné.

Brazílie se rozkládá mezi rovníkem a jižním obratníkem, což s sebou přináší různorodé klimatické činitele: nadmořská výška, rozdělení srážek, vlhkost vzduchu, říční systémy, vegetace, vliv oceánu, velikost a směr proudění vzduchu. Klima lze označit jako tropické s průměrnými ročními teplotami 22 °C.
Nejvyšší průměrné teploty 28 °C jsou v brazilské buši na severovýchodě země. Závažným problémem této oblasti je střídání dlouhých období katastrofálního sucha s katastrofálními záplavami. Nejnižší teploty 16 °C je dosahováno na jižních náhorních rovinách.
Počasí je v celé Brazílii tropické, ale vzhledem k velké rozloze značně proměnlivé na jednotlivých místech. Nejchladnější počasí je v červenci a srpnu, kdy teploty mohou výjimečně klesnou pod 20 °C. I když hlavní turistická sezóna je od listopadu do března, počítejte s tím, že může i pršet. Léto v Brazílii je prosinec - únor, v Riu je však v těchto měsících nejvíce srážek - prší méně často než v červenci až srpnu, ale prudčeji; naopak na severovýchodě Brazílie je v od prosince do února srážek nejméně.

predpoved pocasi, předpověď počasí

predpoved pocasi, předpověď počasí