Brazílie


Informace

Pro cestující přijíždějící z ČR není předepsáno žádné povinné očkování. Riziko tropické nemoci je také malé. Vzhledem k rozšíření onemocnění žluté zimnice na celém území Brazílie, se doporučuje očkování proti této chorobě všem návštěvníkům země. Pokud budete cestovat do amazonských oblastí, je lepší se před cestou nechat očkovat proti žluté zimnici, horečce dengue, meningitidě, hepatitidě typu A a B a proti tyfu. Amazonská část Brazílie je malarickou oblastí - je lepší si přibalit na cestu antimalarika. Podrobné informace Vám poskytne epidemiologické oddělení krajské hygienické stanice.

Před cestou je nutné navštívit s dostatečným předstihem některou z očkovacích stanic. Některé vakcíny mohou začít působit až po určité době, takže nenechávejte očkování na poslední chvíli.
Očkování můžete získat například na těchto místech:
Očkovací střediska krajských hygienických stanic a ve vybraných okresních hygienicko-epidemiologických stanicích.
Klinika geografické medicíny fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze (dlouhodobé pobyty, zvláštní expedice).
Konzultace (bez očkování) poskytují i některá pracoviště, např. infekční kliniky nebo oddělení tropické a cestovní medicíny při lékařských fakultách.

V případě obtíží ( např. horečka, průjmy, vyrážka, žloutenka ) vyhledat lékaře (praktického lékaře nebo lékaře nejbližšího infekčního oddělení nemocnice). Zdravotní prohlídka se skládá z podrobné anamnézy, běžného tělesného vyšetření a laboratorních vyšetření krve, moči a stolice.
Užívat antimalarickou profylaxi ještě 4 týdny po návratu.
Každý, kdo pobýval v malarické oblasti, by měl v případě horečnatého onemocnění vzniklého v prvních týdnech po návratu, vždy upozornit ošetřujícího lékaře na svůj pobyt v tropech či subtropech, a to i tehdy, když během pobytu v malarické oblasti řádně užíval antimalarika.

Zajímavé odkazy

informace o očkování