Tanzanie


Informace

Tanzanie je agrární země. Zemědělský sektor zaměstnává čtyři pětiny pracovní síly a podílí se 60% na tvorbě HDP. Hlavními exportními komoditami jsou káva, čaj, sisal, bavlna, tabák a oříšky kešu. Dále se pěstují kukuřice, rýže, obilí a cukrová třtina. Stejně jako v ostatních odvětvích se i zde projevuje nedostatek kapitálu pro zpracování plodin, a tak se většina sklizně vyváží v surovém stavu (kešu, bavlna). Sektor je silně závislý na klimatických podmínkách (v posledních letech negativní vliv úkazu El Niňo a sucha).

Důležitý je chov dobytka: velikost stád se odhaduje na 13 milionů kusů hovězího dobytka, 10 milionů koz a 4 miliony ovcí. Země má rovněž rybo-zpracující průmysl.