Tanzanie


Informace

Průmyslová výroba, která je jedna z nejméně rozvinutých v rámci kontinentu, se potýká s nepravidelnými dodávkami vody a elektrické energie, nízkými investicemi a neefektivním řízením. Na celkovém HDP země se podílí deseti procenty. Naděje na zlepšení spočívá v zahraničních investicích, které jsou však brzděny špatným stavem domácích podniků, zaostalou infrastrukturou a v neposlední řadě i vnitřní opozicí proti výprodeji do ciziny (ekonomický nacionalismus i obavy z dopadu na zaměstnanost).

K významným oborům patří pivovarnictví, cukrovarnictví, tabákový průmysl, textilní průmysl, výroba cementu, rafinace nafty, výrobky ze dřeva, produkce hnojiv. Tempo růstu v průmyslu v roce 2007 bylo zaznamenáno ve výši 9,5 %. Průmyslová výroba je soustředěna zejména v oblasti Dar es Salaamu.

Jedním z perspektivních odvětví průmyslu, které se však podílí na HDP stále zanedbatelným způsobem, je těžební průmysl. V zemi jsou naleziště zlata, diamantů, polodrahokamů, slídy, uhlí, soli, fosfátů, cínu, sádrovce a vápence. Vláda se různými způsoby snaží do sektoru přilákat zahraniční investory.