Tanzanie


Informace

Před 2 miliony let se tu objevily první známky osídlení. V 1. století n.l. místní obyvatelé rozvinuli obchod s Arábií a Indií. V 8. století se Tanzanie zmocnili Arabové a udrželi svoji vládu až do 16. století, kdy otěže vlády převzali Portugalci. Ale pouze do doby, než Arabové sebrali druhý dech a opět se svého bývalého území zmocnili.

Angličané, kteří se připojili k zástupu vládnoucích států, darovali Tanzanii v 60. letech samostatnost. Angličtina tu ale zůstala a připojila se k domorodému nářečí, které tu přetrvalo po dlouhá staletí.