Tanzanie


Informace

Kriminalita není vysoká, ale pouliční krádeže jsou běžné. Proto šperky a cenné věci nechte doma, včetně drahých hodinek. Rovněž se nedoporučuje na místa mimo hotely nosit luxusní věci, drahé hračky a technické vymoženosti (mobil s fotoaparátem), neboť to místní chudé obyvatele popuzuje. Údajně nechtějí, aby po těchto pro ně nedostupných věcech začaly toužit jejich děti.
Hotovost rozdělte na několik částek a ty uschovejte od sebe odděleně. Při placení mějte v peněžence jen malou část peněz, další peníze je nejlepší mít v uzamčeném zavazadle nebo v hotelovém trezoru. Osvědčily se taštičky na krk, které se nosí pod oblečením apod. Pokud povezete dražší elektroniku (videokamery, digitální fotoaparáty), je vhodné ji před odjezdem připojistit. Nikdy neponechávejte bez dozoru osobní věci, hotovost, fotoaparáty, kamery. Po setmění nechoďte nikam sami.
Originální pas, letenku a jakékoliv další doklady nenoste u sebe, ale uložte je do uzamčeného zavazadla nebo hotelového trezoru. Jestliže dojde ke ztrátě, odcizení nebo znehodnocení pasu, je třeba získat náhradní cestovní doklad na českém zastupitelském úřadu (tedy v Nairobi v Keni!). Pro tento případ se doporučuje mít s sebou kvalitní fotokopii cestovního pasu (stránky, kde je fotografie a osobní údaje) pro urychlení vydání náhradních dokladů. Tuto kopii mějte uloženu odděleně od originálu. Pořiďte si rovněž kopie dokladů o pojištění, kopie či aspoň čísla kreditních karet a telefonní číslo banky pro jejich případné zablokování; to vše vám může pomoci, kdybyste o pas či karty přišli. Pro případ ztráty mobilního telefonu si poznamenejte důležitá osobní telefonní čísla. Jakoukoliv krádež nahlaste ihned policii, o odcizení dokladů je třeba sepsat protokol.
Při potápění a šnorchlování se nedoporučuje z korálových útesů sbírat lastury, korály a podobné trofeje. Mnoho těchto živočichů (včetně jejich schránek) je chráněno mezinárodní dohodou o ochraně ohrožených druhů CITES, a kdo z nás ví, o které druhy se konkrétně jedná?
Turisté by si proto měli pozorně všímat veškerých informačních letáků a vývěsek týkajících se ostrovní ochrany přírody, případně přímo upozorňujících na ochranu konkrétních rostlin a živočichů, a vyvarovat se i jejich nákupu jako suvenýrů od místních obyvatel na tržištích (viz kapitola „Clo"). V případě pochybností se zeptejte svého nebo místního průvodce.