Tanzanie


Informace

Vzhledem k tomu, že ČR a Zanzibar nemají dohodu o bezplatném poskytování zdravotní péče, je třeba mít sjednáno cestovní pojištění zdravotních výloh. Větší úraz či závažné akutní onemocnění jsou obtížněji řešitelné, protože nejbližší nemocnice odpovídající našemu standardu je v Dar es Salaamu (2 hodiny lodí nebo půl hodiny letadlem). V Dar es Salaamu je na dobré úrovni soukromá nemocnice Aga Khan. Ošetření ve státních zdravotnických zařízeních se nedoporučuje. Při vážných nehodách mimo hlavní město je možno využít leteckou záchrannou službu AAR, která sídlí v keňském Nairobi na Wilson Airport, tel (+25420) 717374. Veškeré výdaje související s ošetřením např. v nemocnici se musí hradit na místě v hotovosti, šekem nebo kreditní kartou. Je nezbytné, abyste si nechali vystavit lékařskou zprávu s diagnózou a uschovali veškeré originály účtů, receptů a dalších případných dokladů (např. rtg. snímků) pro pozdější jednání s Českou a vaší zdravotní pojišťovnou. Následná refundace je možná jen v případě, že k ošetření dojde ve smluvním zdravotnickém zařízení mezinárodní pojišťovny. Součástí zájezdu u CK Čedok je pojištění u České pojišťovny, jehož rozsah a podmínky se dozvíte při koupi zájezdu.