Egypt


Informace

94 % území Egypta tvoří poušť. Například na Sinaji je vytvořeno mnoho takzvaných wádí – údolí, kde se zadržuje voda při deštném období. Ve wádí vyrůstá akácie a tamarisk.
Nejdůležitějším zdrojem vody a tím i života je nejdelší řeka na světě Nil, která je dlouhá více než 1000 km. Vlévá se do Středozemního moře.Již od starověku se Egypt nazývá darem Nilu, protože bez jeho vody by nemohl existovat život na tomto území. Protéká Egyptem od jihu k severu a podél jeho břehů se vytvořil pruh úrodné půdy asi 20 km široký. Každoročními záplavami jsou břehy Nilu obohacovány naplaveninami. Na tomto území žije 90 % všech obyvatel Egypta. Zabydlují velká města na Nilu nebo se živí zemědělstvím.