Egypt


Informace

Nejvýznamnější odvětví průmyslu jsou hutní průmysl – výroba surového železa, oceli, hliníku, textilní průmysl – vlněné a bavlněné příze, potravinářský, chemický průmysl – petrochemie a průmysl stavebních hmot. Z nerostných surovin je nejdůležitější ropa – těží se v oblasti Suezského zálivu, jižně od Al´Alamaynu, Sinaj, dále zemní plyn, železná ruda, chróm, fosfáty, kaolin, magnezit, sůl, aj. K výrobě elektrické energie se využívá především přehrad Sadd al´Ali Aswan.
Do oblastí údolí Nilu a Suezského průplavu je soustředěna doprava – lodní, silniční, železniční a letecká. Značné finanční zisky státu přináší lodní přeprava v Suezském průplavu. Stejně jako kulturní dědictví Egypta, díky němuž je zde rozvinut turistický ruch.


Zajímavé odkazy

Mapa průmyslového využití