Egypt


Informace

Egypt je zemědělsko-průmyslový rozvojový stát. Díky velkému přírůstku obyvatelstva se všechny dosažené hospodářské úspěchy zase rychle rozplynou. Ty nestačí pokrýt obrovskou spotřebu egyptského obyvatelstva. Země je druhým největším příjemcem severoamerické hospodářské pomoci na světě.

Jediným a velmi důležitým podpůrným pilířem egyptské ekonomiky je rychle se rozvíjející turistický ruch. V roce 2007-2008 navštívilo Egypt téměř deset miliónů turistů. Práce v turistickém ruchu přináší obživu velkému počtu obyvatelstvu.