Egypt


Informace

Kolem 99 % obyvatelstva tvoří Muslimové. Zbytek jsou koptičtí křesťané. Obě náboženství jsou tolerována.
Egyptské náboženství je komplikováno nesourodostí jeho postav. V křesťanství je vrcholem Bůh, kdežto v egyptském náboženství je velké množství postav, jejichž význam se mění. Existuje kolem 2500 egyptských bohů, kteří se v průběhu let neustále měnily.


Zajímavé odkazy

odkaz na info o islámu
Odkaz na info o koptickém křesťanství
Odkaz na info o náboženství starého Egypta - v češtině